Obsługa klienta

795 181 189

RODO Biuro Nieruchomości HeloHome

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (RODO).
Uprzejmie informujemy, że firma it&home Konrad Cukras 64-100 Leszno, ul Rynek 29, przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko,
e-mail, numer telefonu, stanowisko. Dane te były
pozyskane wyłącznie w związku z naszymi wcześniejszymi kontaktami w zakresie
prowadzonej przez nas działalności handlowej ( rozmowy telefoniczne, e-maila, kontakty
bezpośrednie, udział w targach).
Zgodnie z wymogami powyższego rozporządzenia informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych jest firma it&home Konrad Cukras 64-100 Leszno, ul Rynek 29.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt
jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: lub
korespondencyjnie na adres firmy.
3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży oferowanych przez nas produktów,
– marketingu bezpośredniego,
– finansowo – księgowych,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych,
4. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych
mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez nas zobowiązaniach
umownych np., kancelarie prawne, dostawcy usług IT, podmioty doradcze.
5. Posiadają Państwo prawo żądania od it&home Konrad Cukras dostępu do swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciw.
6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu
cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem firmy it&home Konrad Cukras lub
wysyłając e-mail na adres:
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego